2020 Yılı Ar-Ge Destek Programı Proje Çağrısına çıkılmış olup Çağrının son başvuru tarihi 09 Ekim 2020 günü (Saat 18.00) dir. Çağrı hakkında bilgilere aşağıdaki linkten erişilebilir.

https://www.tarimorman.gov.tr/TAGEM/Duyuru/177/Ar-Ge-Destek-Programi-2020-Yili-Proje-Cagrisi-_son-Basvuru-Tarihi-09-Ekim-2020_