ArabicEnglishPersianRussianTurkish

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2022 Yılı Proje Başvuruları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DAP BKİ)
kamu kurum ve kuruluşları için başta tarımsal üretimin arttırılması ve beşeri kaynak konuları olmak üzere, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının belirleyeceği usûl ve esaslara göre mevcut proje ve programlarla mükerrerlik oluşturmayacak,
yenilikçi destek programları tasarlamak ve uygulamak görevi doğrultusunda bölge illerimizde faaliyet gösteren kamu
kurum ve kuruluşlarının projelerine hibe vererek destek sağlamaktadır. 2022 yılında Bölge’de ihtiyaç duyulan alanlarda
proje teklifi alınması ve bu projeler arasından desteklenecek projelerin belirlenmesi amacıyla 2022 Yılı Proje Teklif
Çağrısına çıkılmıştır.

Bu kapsamda, Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama Programı, Hayvan İçme Suyu Programı, Yem Bitkileri
Üretiminin Artırılması Programı, Havza Bazlı Meyvecilik ve Endüstri Bitkileri Üretiminin Artırılması Programı, Et ve Süt
Hayvancılığının Geliştirilmesi Programı, Mera Hayvancılığının Desteklenmesi Programı, Arıcılığın Geliştirilmesi
Programı, Kırsal Kalkınma, Yöresel Ürünlerin Üretim-Satış ve Pazarlanması Programı, Tarımsal Eğitim ve Yayım
Programı, Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi Programlarına teklif edilecek projelere yönelik
başvuru rehberleri ve ekleri Başkanlığın internet sitesinde (www.dap.gov.tr) yer almaktadır. Önceki yıllarda
başvurusu yapılmış ve desteklenmemiş projelerinde rehberler ışığında yeniden hazırlanarak İdaremize teklif edilmesi
gerekmektedir.
Başvurular “Proje Yönetim Sistemi” (proje.dap.gov.tr) üzerinden kurumunuz adına tanımlanan kullanıcı bilgileri
ile yapılacaktır. Mevcut kullanıcılar sisteme kendi şifreleri ile girecekler, yeni kullanıcılar ise ekte yer alan formu
doldurarak pyskayit@dap.gov.tr adresine gönderip kullanıcı bilgilerini temin ederek giriş yapabileceklerdir. 2022 yılı
Yatırım Programı kesinlik kazandıktan sonra gönderilen projelerin programlar kapsamında değerlendirilmesi yapılarak
uygun görülen projeler desteklenecektir. Desteklenecek projeler Bakan oluru alındıktan sonra Uygulayıcı Kuruluşlara
bildirilecektir. Proje başvurularının rehberler ışığında hazırlanarak en geç 19.11.2021 tarihi saat 23.59’a kadar
yapılması gerekmektedir.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email